سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حامد صفاری – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از سیستم قاب خمشی خرپایی معمولی برای دهانه های بلند دربرخی ساختمان ها رایج گردیده است اما عملکرد این سیستم دربرابر بارهای ناشی از زلزله مناسب نیست استفاده از قاب خمشی خرپایی ویژه برای بهبود رفتار هیسترسیس درایین نامه AISC-05 توصیف شده است دراین مقاله به بررسی تاثیر افزودن میراگرهای ویسکوز بررفتار سیستمهای قاب خمشی خرپایی معمولی و ویژه پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که استفاده از میراگر با دو عملکرد برشی و خمشی درتیرخرپایی موجب کاهش نیروهای اعضا و جابجایی طبقات می گردد.