سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر خلیل علافی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یکی از مهمترین وموثرترین کاربردهای آلیاژ های حافظه دار شکلی در مهندسی سازه استفاده این مواد بصورت مهاربند در سازه هاست چرا که به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد خود از قبیل خاصیت فوق ارتجاعی و خاصیت حافظه داری شکلی قابلیت بازگردانندگی سازه به حالت اولیه re-centering و همچنین قابلیت استهلاک انرژی بالا را فراهم می کنند ولی بسیاری از تحقیقات انجام یافته درموردکاربرد آلیاژ های حافظه دار شکلی در مهندسی سازه در مرحله تئوری می باشند و تعداد کمی از آنها آزمایشگاهی شده اندو در هیچ سازه حقیقی به کاربرده نشده اند دراین مقاله سعی شده است مهاربندهای ترکیبی از جنس فولاد و آلیاژ حافظه دار شکلی معرفی گردند بدین صورت که برای ترکیب این آلیاژ ها د رمهاربند یک نوع نمودار رفتاری معرفی شده است تا بتوان دراین مهاربند ها از خصوصیات ویژه آلیاژ های حافظه دار شکلی به نحو احسن استفاده کرد. دراین نمودار رفتاری شش مدل مهارب ند ترکیبی ارائه شده است کهدراین مدلها میزان مصرف آلیاژ حافظه دار شکلی به ترتیب صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ در صد طولی می باشند.