سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان
حسان واحدی – دانشگاه زنجان

چکیده:

کاربرد وسیع بارها غیرخطی درشبکه های توزیع امروزی سطوح آلودگی هارمونیک ها را افزایش داده است دراین مقاله حذف هارمونیک ها و جبرانسازی نامتعادلی و تصحیح ضریب قدرت با بکارگیری فیلترهای فعال قدرت بعنوان بهساز پیشرفته مورد بررسی قرارمیگیرد دراین مقاله استراتژی کنترلی برپایه بالانس توان لحظه ای برای عنصر بهساز ارایه یم شود بطورهمزمان آلودگی های موجود دربار اعوجاجات هارمونیکی و عدم تعادلی بهسازی میگردد حالت های مختلف شبیه سازی دریک شبکه توزیع غیرخطی تست میشود سپس ازالگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری برای یافتن مقادیر بهینه Post Filter فیلتر فعال و همچنین gAIN الگوریتم کنترلی و پارامترهای بهینه کنترلر باسDC جهت تخفیف THD و نامتعادلی جریان شبکه بطور همزمان استفاده شدهاست.