سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا بارچی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
رضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حمیدرضا ناجی – استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرما

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم از تعدادی نود حسگر تشکیل شدهاند که این نودها توان و هزینه پایین دارند و از طریق رسانه انتقال بیسیم با هم ارتباط برقرار میکنند. نودهای حسگر در یک محیط باز و بدون محافظت پراکنده میشوند و با همکاری و تعامل با یکدیگر به جمع آوری اطلاعات میپردازند. از جمله کاربردهای شبکه حسگر نظارت بر محیطهای نظامی و غیرنظامی میباشد و به سبب این کاربردها به شدت در معرض انواع حملات امنیتی قرار میگیرند. تا کنون روشهای متفاوتی برای جلوگیری از حملات در این شبکهها ارائه شده است که یکی از آنها سیستم تشخیص نفوذ میباشد. در این مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشهبندی برای شبکههای حسگر بیسیم شرح داده شده است که از روشهای رایانشنرم ۱ مانند شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، یادگیری بدون- نظارت و خوشهبندی فازی، برای بهبود این سیستم استفاده شده است. در انتها روش تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشهبندی شرح داد شده با روشهای پیشنهادی مقایسه میشود و پیشنهاداتی در قالب کارهای آینده ارائه میگردد.