سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کاشانی آزاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت ایران خودرو
علیرضا کمالان – کارشناس ارشد مرکز تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت ایران خودرو

چکیده:

سیستم تعلیق لینک پیچشی(Twist Beam Axle) در واقع نوعی از سیستمهای تعلیق نیمه مستقل است که اخیرا در شرکتهای خودرو سازی برای نصب در اکسل عقب برای خودرو های سواری مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهای تعلیق مذکور دارای مزایای هزینه و وزن کم و ایجاد فضای زیاد در اکسل عقب می باشند. مشکل عملکرد دینامیکی نسبتا ضعیف اکسلهای مذکور با طراحی دقیق لینک تحت پیچش این گونه از سیستمهای تعلیق تا حد زیادی قابل جبران است. در این مقاله عملکرد سیستم تعلیق مذکور با اصلاح و بهینه سازی لینک پیچشی آن، بهبود یافته و با استفاده از نرم افزار ADAMS برای حالتهای مختلف نصب لینک ارتجاعی تحلیل خوش فرمانی انجام شدهاست. تحلیل راحتی سفر برای سیستمهای تعلیق مذکور در ر محیط SIMULINK نرم افزار MATLAB با استفاده از یک مدل هشت درجه آزادی خودرو انجام شده و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.