سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس اکبرپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب
محمدرضا ادیب رمضانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب
نوید ملاحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران جنوب

چکیده:

روش جداسازی لرزهای یکی از روشهای نوین در جهت کنترل لرزهای سازهها میباشد که بجای افزایش ظرفیت لرزهای سازه،تاکید برکاهش نیاز لرزهای میباشد. با توجه به ماهیت زلزله، جداسازهای لرزهای تحت شتاب قائم قابل توجه، موجب کاهشعملکرد جداساز در سازه میشود از این رو برای زلزلههای تحت مولفه قائم، ناچار به استفاده از جداسازهای با ابعاد بزرگ و پرهزینه میباشیم که این مسئله با فلسفه بحث اقتصادی در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی میتواند مغایر باشد. در این مقاله اثر جداسازی لاستیکی هسته – سربی با و بدون میراگر اصطکاکی بر روی پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی قرار خواهدگرفت. مدل فوق تحت زلزلههای شبیهسازی شده، آنالیز دینامیکی غیرخطی گردیده است و پس از تحلیل نتایج مشخص شد عملکرد ضعیف سازههای جداسازی شده تحت اثر تحریکات لرزهای همراه با مولفه قائم زلزله را میتوان با استفاده از میراگر اصطکاکی به حد قابل توجهی بهبود بخشید