سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعادت جمالی آرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
فرزاد کاوه نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
حمید کیوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمد عسگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

روشهای مختلفی برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان شبکه قدرت وجود دارد که از آن جمله می توان روش سیمپلکس سیمپلکس دوفاز، سیمپلکس دوگان را نام برد. مشکل اصلی این روشها در حل مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان ناکارآمدی در تعیین نقطه بهینه مطلق و گیر افتادن در نقطه بهینه محلی و یا عدم همگرایی در شبکه های بزرگ می باشد دراین مقاله یک روش ابتکاری برای پیدا کردن تنظیم بهینه رله های اضافه جریان برپایه الگوریتم ژنتیک بیان میشود که با روشهای معمول قابل دسترسی نمی باشد. دراین روش بهترین تنظیم جریانی و زمانی هریک از رله های اضافه جریان شبکه همزمان پیدا میشود افزایش قدرت انتخاب و سرعت عملکرد رله ها از ویژگیهای روش پیشنهادی می باشد.