سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسجاد فتح الهی – شرکت مدیریت تولید برق بیستون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

کنترل کننده های کلاسیک بویژه – PI نتوانند عملکرد مطلوبی جهت حذف نوسانات و کاهش فراجهش ایجاد شده فراهم کنند و درصورت انتخاب مناسب پارامترهای آن، ممکن است سیستم به ازای تغییرات حاصله در سیستم قدرت، دچار ناپایداری شود.با توجه به بررسی عملکرد کنترلر PID ، ترجیح داده شده است تا در این مقاله علاوه بر پیاده سازی کنترلر PID ، یک کنترلر Fuzzy-PID نیز طراحی و پیاده سازی شود. در ادامه جهت بهبود عملکرد کنترل کننده از یک ساختار فازی به همراه توابع عضویت مناسب استفاده شده است. مزیت استفاده از ساختار فازی جهت ایجاد ساختاری منعطف برای تحلیل خطا بوده است. در مقایسه با کنترلر غیر فازی، کنترکننده فازی قادر است در حضور اغتشاش زمان نشست سیستم را بهبود ببخشد و به علاوه بالازدگی کمتری داشته باشد. برای نشان دادن کارآیی کنترل کننده PID فازی طراحی شده، واحد تولید برق آبی تک ماشینه و نیز دو ماشینه مدل سازی و با اعمال سیستم کنترل تکمیلی با حضور کنترل کننده PID فازی و بهره گیری از نرم افزار MATLAB/SIMULINK ، نتایج به ازای اغتشاش های اعمالی تحلیل خواهد شد.