سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده مهندسی نفت
محمد سلیمانی –
علیرضا نصیری –
احسان اسماعیل پورمطلق –

چکیده:

نفوذ سیال از گلهای پایه آبی به درون سازند شیلی منتج به بروز تورم وناپایداری سازندهای شیلی می شود با توجه به محدودیت های استفاده از روشهای بازدارندگی شیل متداول درسیالات حفاری پایه آبی کاربرد افزاینده های نوین در مقیاس نانو با ایجاد خواص حرکتی و میزان آب از دست دادگی مناسب مطرح است این مطالعه با ارایهدادههای آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکا بهسازی نشده با خصوصیات شامل هزینه کم در مقایسه با انواع دیگر و تنوع اندازه ذرات از ۵ تا ۲۲ نانومتر برخواص متداول گلهای حفاری پایه آب یو نیز اثرات آن برروی پایداری سازندهای شیلی بررسی نموده است نمونه شیل مورد استفاده دراین مطالعه ازمخازن هیدروکربنی جنوب ایران به دست آمدها ست دونمونه از نانوذرات تجاری و بهسازی نشده با انجام آزمایش اندازه گیری خواص متداول پایداری حرارتی و پراکندگی شیل غربال شده اند. گلهای پایه آبی متداول گل پایه آب شهری و گل پایه بنتونیتی درحضور ۱۰ درصد وزنی نانو ذرات سیلیکا بهسازی نشده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.