سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی علی مددی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

به منظور بهین هسازی عملکرد بر جهای خنک کن نیروگاه شازند در شرایط وزش باد جانبی، ابتدا شبی هسازی رایان های شرایط موجود انجام شده و سپس با روش سعی و خطا از میان طرح های مختلف، استفاده از بادگیرهای داخلی و خارجی برج ها به عنوان طرح نهایی مورد بررسی کامل در شبیه سازی رایان های قرار گرفت. بادگیرهای خارجی ضمن جلوگیری از ایجاد خلأ در پشت برج های خنک کن، هوای اطراف را به داخل برج ها هدایت کرده و بادگیرهای داخلی از تشکیل پدیده ورتکس های دوقلو که کاهش مکش برج ها را به دنبال دارند، جلوگیری م یکنند. نتایج شبیه سازی عددی نشان می دهد که عملکرد مجموع ۴ برج و توان خروجی نیروگاه در سرعت ها و جهت های متفاوت باد در صورت استفاده از بادگیرهای داخلی و خارجی به طور قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت