سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز جانی پور دیلمانی – دانشگاه گیلان
راهبه نیارکی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

بسیاری از الگوریتمهای ردگیری از ویژگی رنگ استفاده می کنند بارمحاسباتی کم و استقلال نسبت به چرخش و تغییر شکل شی از مزایای ردگیری بااستفاده از رنگ است درشرایط حضور چند شی با رنگ مشابه و تغییرات زیادنور محیط الگوریتمهای برپایه ی ویژگی رنگ دچارشکست می شود الگوریتم تخمین گر انتقال میانگین از جمله الگوریتمهای برپایه ی ویژگی رنگ است دراین مقاله به کمک ترکیب ویژگیهای رنگ و لبه ی شی متحرک و با استفاده از الگوریتم تخمین گر انتقال میانگین معایب این الگوریتم نسبت به حضور چند شی مشابه و تغییرات نور محیط بهبود یافته است درروش ارایه شده ابتدا هیستوگرام ویژگی رنگ و لبه ی شی متحرک استخراج می شود سپس برای هر ویژگی الگوریتم تخمین گر انتقال میانگین اجرا می گردد برای ترکیب خروجی های این الگوریتم به ضرایب مناسبی نیاز داریم ما با استفاده از ضرایب bhattacharya و ارایه ی روابط مناسب ضرایب وزنی مورد نیاز هر ویژگی را استخراج نمودیم موقعیت نهایی هدف از مجموع وزن دار خروجی رنگ و لبه ی الگوریتم تخمین گر انتقال میانگین به دست می آید.