سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام بهرامی – کارشناس ارشدسازه دانشگاه آزاداسلامی واحدساوه
میرحمید حسینی – استادیار تمام وقت گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سیستمهای باربری جانبی در سازههای فولادی، بتنی و… لازمه تحمل نیروهای جانبی چون زلزله میباشد. سیستمهای قابلاستفاده مشهور را میتوان به سیستم قاب خمشی، بادبندهای صلب فولادی هم محور و یا برون محور در سازههای فولادی ویا دیوار برشی در سازههای بتنی و فولادی اشارهکرد. در مقاله پیشرو به مطالعه ایده استفاده از کابل به عنوان سیستم باربر جانبی در سازه فولادی پرداخته شده است. هدف از استفاده از این سیستم، بهبود عملکرد سازه در حین زلزله، سبک شدن سازه، زیبایی از لحاظ معماری، کاهش خطاهای اجرایی در این سیستم نسبت به خطاهای اجرایی ناشی از جوشکاری در بادبندهای فولادی و یا بتنریزی در دیوارهای برشی، یافتن روش سریع واقتصادی اجرا و یا مقاومسازی میباشد. در این مقاله یک سازه سه طبقه و یک سازه ده طبقهی فولادی در حالت سیستم قاب خمشی مدل و طرح میشود. در بخشی دیگر از مقاله سازههای فوق با کابلی یکچارچه مقاومسازی میشود. در پایان از روی نمودار بارافزون، تفاوت ظرفیت برشی مشاهده و شکلپذیری، ضریب رفتار و مقدار کابل استفاده شده را استخراج و با قاب خمشی اولیه مقایسه میشود و در نهایت نتیجهگیریهای متبوع صورت میپذیرد