سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ستاره بازرگان – مربی – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سید منصور شهیدی – مربی – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
سعادت پورمظفری – استادیار – گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

روزه به علت افزایش روزافزون استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، بیش از پیش امنیت انتقال اطلاعات در شبکه مورد توجه قرار گرفته است. برای تأمین امنیت الگوریتم جاهای متفاوتی ارائه شده است . از میان این الگوریتم روش مبتنی بر خم بیضوی دارای اهمیت و کاربرد زیادی است. ازآنجایی‌که پیچیده‌ترین عمل ریاضی در این روش ضرب نقطه ای است پیاده‌سازی بهینه آن در سیستم رمز نگاری خم بیضوی دارای اهمیت زیادی است. روش‌های مختلفی برای ضرب نقطه ای ارائه شده است که از میان آن‌ها روش ضرب مونتگرمی مبتنی بر کلمه مطرح شده است. با استفاده از این روش فرکانس کاری مدار ، مستقل از طول عملوندها و وابسته به کل کلمه خواهد بود. در روش مبتنی بر کلمه، محدودیت موجود برای طول عملوندها از میان می‌رود و کارایی الگوریتم برای عملوندهای باطله بلند افزایش می‌یابد. در روش مونتگرمی مبتنی بر کلمه همانند اکثر روش‌ها که رمز نگاری کلید عمومی از محاسبات زمان در عمل ضرب ، عمل به توان رساندن و…. صفات می‌شود. یکی از بهترین روش‌ها پیاده‌سازی حالی که سخت‌افزاری است که از CSAاستفاده می‌کنند زیرا در عملیات جمع میانی انتشار رقم نقلی وجود ندارد. این مقاله از روش استفاده می‌کند که کارایی آن‌ها مانند CSA است با تعداد گیت های کمتر. این روش تعداد گیت ها را تا ۲۵% کاهش می‌دهد.