سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به ارزیابی توانمندسازی اجرایی با استفاده از شبکه تکاملی فراگشتی selective cloning می پردازد و ازالگوریتم ژنتیک و الگوریتم back propagationبرای دسته بندی اطلاعات استفاده کرده است معرفیselective cloning سبب افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیکی می شود و خطا دردسته بندی اطلاعات را کاهش زیادی میدهد از مساله داده های گل آریس گل سوسن به عنوان یک نماد درحوزه دسته بندی داده ها استفاده میشود چهارچوب شبکه عصبی هم برای الگوریتم های ژنتیک و هم برای ترویج و توسعه آنها به کارم یرود. روش Selective Cloning GA براساس یک طرح یا شمای کلی ازپیش تعیین شده انجام میشود.