سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش دهستانی کلاگر – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران تهران- ایران
عباس شولائی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران تهران- ایران

چکیده:

با پیشرفت های سریع در تکنولوژی کلیدهای نیمه هادی و ارتقای عملکرد مبدل هایAC-DCتوان بالا، کوره های قوس الکتریکیDC محبوبیت فزآینده ای در میان تولید کنندگان فولاد پیدا کرده اند. به طور متداول، تغذیه کور ههای قوسDC توسط یکسوکنند ههای تریستوری جهت کنترل سطح جریان یاتوان تحویلی به بار صورت م ی پذیرد. با پیشرفت ترانزیستورهای توان بالا آرای شهای دیگ ری همانند ترکیب یکسوکنند ههای دیودی و چاپرهایDCو یا یکسوکننده های با مدولاسیون پهنای پالس نیز جهت سیستم تغذیه کوره های قوس الکتریکیDCمعرفی شده و توسعه پیدا کرد هاند.در این مقاله با در نظرگیری دو نوع سیستم تغذیه (سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای تریستوری و سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و چاپرهای(DC و اعمال روش های مختلف کنترلی اعم از کنترل جریان ثابت و کنترل توان ثابت ، بر روی کوره های قوس الکتریکیDCتاثیر آرایش های مختلف سیستم تغذیه بر شاخص های متنوع کیفیت توان موردبحث و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله نشان داده می شود که از لحاظ میزان اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و جریان، میزان، نامتعادلی ولتاژ و جریان و مقدار ضریب توان در طرفACسیستم های تغذیه همراه با یکسوسازهای دیودی و چاپرهایDCبر انواع مبتنی بر یکسوسازهای تریستوری برتری دارند.