سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی خمسه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شاخصهای مختلفی جهت شناسایی اسیب های موجود درسازه توسط محققین ارایه شده است برخی ازاین شاخصها فقط به شناسایی مکان اسیب می پردازند و بعضا مکان آسیب ر نیز به اشتباه تشخیص میدهند برخی دیگر از این شاخصها شدت آسیب را نیز مشخص می کنند ولی خطاهای موجوددرنتایج آنها بسیار زیاد است دراین تحقیق روش مکملی با بکارگیری روش بهینه یابی الگوریتم اجتماع ذرات جهت کاهش خطاهای موجود درشاخصهای آسیب و بهبود نتایج این شاخصها ارایه شده است عملکرد روش پیشنهادی توسط مثال عددی بررسی شده ونتایج حاصله کارایی و دقت مناسب آن را تایید می کند.