سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی –
الهام صادقی اقدم – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء
مهشیدالسادات طریقت بزرگی – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء

چکیده:

با توجه به این که ایران یکی از کشورهای مهم در زمینه گیاهان دارویی محسوب می گردد لزوم توجه جدی به این حوزه، جهت افزایش درآمد و توان اقتصادی کشور و همچنین ایجاد اشتغال ضروری می باشد. صادرات نقش بسزایی در ارتقاء اقتصاد کشاورزی کشورها دارد و کشورهایی در عرصه رقابت موفق تر خواهند بود که در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای بازار جهانی بربایند. در این میان بسته بندی مناسب، سبب حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول و ماندگاری آن می شود و جایگاهی را برای آن محصول در ذهن مشتری تداعی می کند. در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطرح شده، به جنبه ارتقاء کیفیت بسته بندی گیاهان دارویی(به عنوان حلقه نهایی صنعت کشاورزی) جهت افزایش توان حضور در بازارهای جهانی پرداخته می شود. جهت بیان واضح تر این موضوع، به عنوان یک نمونه با استفاده از روش توسعه عملکرد کیفی (QFD) به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت به بهبود بسته بندی زعفران پرداخته می شود. در پایان با استفاده از نظرات کارشناسان به جمع آوری نیازها و الزامات پرداخته و با استفاده از نظریه فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت ها و مقادیر عددی مورد نیاز به دست آورده شده اند