سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمان گلزارفر – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا صدیقی انارکی – استادیار دانشگاه یزد
غضنفر شاهقلیان – دانشیار دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ابوالفضل اسدی – معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

گسترش روزافزون شبکه های به هم پیوسته برق می تواند باعث افزایش سطح اتصال کوتاه در پستهای انتقال برق نسبت به قدرت قطع کلیدها و تجهیزات وابسته به آنها گردد یکی از راه کارهای مناسب جهت مقابله با این مشکل استفاده از محدود کننده های جریان خطا است دراین مقاله ابتدا با مطالعه برروی شبکه ۱۳۹۳برق یزد که به شبکه سراسری ایران متصل است شین های بحرانی از نظر سطح جریان اتصال کوتاه را شناسایی کرده و با استفاده ا ز محدود کننده های جریان خطا FCL سعی در برطرف کردن این مشکل داریم برای همین منظور با مدل کردن FCL در شبکه و تعیین مناسب ترین مکان جهت نصب بمنظور بیشترین کاهش در سطح جریان خطای تمامی شین های بحرانی مقدار بهینه امپدانس FCL را بدست م یاوریم درانتها نیز نتایج به دست آمده از طریق محاسبات به وسیله نرم افزار DigSilent مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفته اند.