سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاشار تقی زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
محمدحسن قاسمیان یزدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
دانیال نوزادمکوندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

سرعت و دقت از فاکتورهای مهم در سیستم های تشخیص هویت می باشند. در این مقاله از یک روش منحصر به فرد برای استخراج ویژگیهای ریتم های مختلف مغزی که از اموای الکتروانسفالوگرام بدست می آیند، استفاده شده است. این روش استخرای ویژ گی بر این حقیقت استوار است که امواج مغزی پیچیده، متغیر و غیرخطی هستند و با توجه به این موضوع، آنالیزهای غیرخطی مانند آنتروپی بسیار مناسب هستند. ویژ گی های الکتروانسفالوگرام با روش آنتروپیشانون از باند اموای آلفا، بتا، و گاما استخرای شده و برای شناسایی فرد ارزیابی شده اند. برای طبقه بندی وی گی ها از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده شده و درنهایت نتایج تجربی نشان می دهند که سیستم تشخیص هویت مبتنی بر ویژ گی های استخرای شده آنتروپی شانون، در مقایسه با سایر روش های تشخیص هویت مبتنی بر سیگنال الکتروانسفالوگرام سریع تر، دقیق تر و ارائه دهنده ی نرخ شناسایی بالاتر با ابعاد ویژ گی کم تر می باشد