سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آرمان جهانگیری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

ایجاد تراسهای چوبی با شناشیرها از جمله تدابیری است که برای سایه اندازی برروی بازشوهای غربی ساختمانها دربافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرارگرفته اند این سایه بانها علاوه برنقش سایه اندازی از جمله آرایه های معماری سنتی بوشهر نیز بحساب می آینداما عملکرد سایه آندازی آنها در بعد ازظهر از اردیبهشت تا آبان ماه ناقص بوده و نمی توانند سایه مناسب را برای بازشوهای غربی فراهم نمایند این مقاله با هدف اصلاح و بهبود عملکرد سایه اندازی شناشیرهای ضلع غربی و با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیه سازی رایانه ای و داده های یک ساعته مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که عملکرد شناشیرهای اصلاح شده به روش نقاب سایه الگی بطرز چشمگیری بهبود یافته و استفاده از آنها را درمعماری و سیمای شهری معاصر بوشهر امکان پذیر می سازد.