سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید کمالی نیا – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران شرکت خدمات مهن

چکیده:

در حال حاضر صنعت برق در دنیا دستخوش یک سری تغییرات ساختاری و کلی به منظور دستیابیهمزمان و دسترسی همه جانبه به شبکه برق و همچنین استفاده از مزیتهای تولید پراکنده شده است. سالها پیش از این، برق تنها در نیروگاه های بزرگ تولید می شد و تعدادی تجهیزات متمرکز کل وظیفه تولید، انتقال، توزیع و تامین برق را بر عهده داشتند.
اما امروزه تولید و مصرف در یکفضای رقابتی با یکدیگر قرار گرفته اند و تجهیزات و ملزومات این صنعت باید در جهت تقسیم کاربردها و فعالیتهای خودحرکت نمایند تا بدین طریق صنعت برقدر زمینه تجاری نیز کارایی بیشتری داشته باشد. در نتیجه این کار بازار برق از انحصار تنها چند واحد در هر کشور خارج شده وهزاران تولید کننده جای آن را خواهند گرفت که در صورت تحقق این امر، مصرف کننده این امکان را خواهد داشت کهتامین کننده برق خود را انتخاب نماید.
از دیگر دلایل عمده رویکرد کشورهای مختلف به منابع تولید پراکنده می توان به رانامان بالاتر، آلودگی کمتر، انعطاف پذیری در سوخت مصرفی و حذف یا کاهش نیاز به توسعه سیستم انتقال و فوق توزیع،اشاره نمود که در اینمقدمه وضعیت تولید توان درکشور به همراه دلایل رویکرد و آینده بازار استفاده از این منابع و روند تجدید ساختار صنعت برق و توسعه منابع تولیدپراکنده مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.