سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم صالحی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاده متاله – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سیامک اقتصادی – کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر از روش چرخاندن مذاب برروی بلوک مبرد (Melt Spinning جهت ایجاد سرعت بالا ی سرد کردن مذاب و تولید نمونه های نواری شکل در الیاژ آلومینیوم A413.1 استفاده گردید سپس خواص و ساختار به دست آمده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM میکروسکوپ نیروی اتمی aFM پراش اشعه (XRD) X و میکروسختی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به خوبی نشان میدهد که سرعت بالای سرد کردن دراین روش باعث ایجاد ساختارهای نانو و درنتیجه بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه های حاصل درم قایسه با فرآیندهای معمول ریختگی گردید. به عنوان مثال میزان سختی حاصل از طریق انجماد سریع نسبت به روشهای معمول انجماد به میزان تقریبا دو برابر افزایش نشان میدهد.