سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علیرضا ملاح زاده – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حمید دهقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

روش های بسیاری برای جاسازی اطلاعات پنهان در فرمتJPEG وجود دارد اما تا کنون روشی که ظرفیت بالا و به همان نسبت دقتبالایی داشته باشد ارائه نشده است . با اتلاف بودن فشرده سازیJPEG و آثاری که این نوع فشرده سازی بر روی تصاویر میگذارد باعث گردیدهتا نتوان از حوزه مکانی برای جاسازی به راحتی استفاده کرد و اکثر شیوه ها برای جاسازی از ضرائبDCTالگوریتمJPEGکمک می گیرند اینمقاله پدیده افت را که در طی فرایند جاسازی ۵f رخ می دهد ، همچنین تمامی اثرات افت در الگوریتم ۵f را نیز نشان می دهد و به منظور کاهشنرخ افت ما یک مدل جدید ۵f که بر اساس روش اصلی است ارائه خواهیم داد .روش پیشنهادی نرخ افت را به وسیله ساختن یک نقشه از افت کنترل می کند سپس بین روش پیشنهادی وf5me متداول مقایسه ای انجام شده است . البته با در نظر گرفتن فاکتورهای اصلی پنهان نگاری مثل : ظرفیت جاسازی و کیفیت تصویر ، ونشان می دهد که چگونه روش پیشنهادی ظرفیت جاسازی بیشتری را فراهم ، و اینکه چگونه کیفیت تصویر را حفظ می نماید