سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید آهون منش – گروه کامپیوتر آزمایشگاه امنیت داده ها و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
عباس قائمی بافقی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه استفاده از پنهاننگاری قابل برگشت به دلیل کاربردهای نظامی و پزشکی افزایش پیدا کرده است ما دراین مقاله با استفاده از روش گسترش اختلاف که قابلیت برگشت پذیری نیز دارد روشی برای پنهان نگاری ارایه داده ایم که قادر به پنهان نگاری پیام درتصاویر رنگی با ظرفیت بالا و کیفیت بالا رسانه پوشش پس ازجاسازی است همچنین تصدیق اصالت پیام و رسانه پوشش را نی زدرروش خود گنجانده ایم درروش پیشنهادی پس از تقسیم تصویر به بلاک های ۸×۸ مقدار حد آستانه ای روش گسترش اختلاف را با توجه به پیچیدگی بلاکها ی پیکسلی از تصویر به وسیله الگوریتم ژنتیک انتخاب نموده ایم انتخاب مقادیر حد آستانه ای بهینه باعث جلوگیری از کاهش کیفیت تصویر پس از جاسازی می شودنتایج نشان دهنده افزایش ده درصدی درکیفیت تصویر پس از پنهان نگاری با استفاده از محاسبات نرم نسبت به استفاده از یک مقدار حد آستانه ای ثابت می باشد. همچنین استفاده از کد تصدیق اصالت پیام باعث افزایش قابلیت اعتماد واطمینان کاربر می شود که درروش گسترشاختلاف استفاده نشده است.