سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا خادمی – کارشناسی ارشد دانشکده برق، بخش کنترل، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد علی محمدی – استادیار دانشکده برق، بخش کنترل، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – استادیار دانشکده برق، بخش کنترل، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به تقاضای رو به افزایش در زمینه استفاده از پانلهای خورشیدی در جوامع بشری، ما سعی کرده ایم در این مقاله روشی ارائه دهیم که بتواند عملکرد ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های فتوولتاییک را بهبود دهد. پایه اصلی ردیابی در روش فوق بر اساس روش مشاهده و آشفتگی است و ما از طریق یک کنترل کننده فازی که بصورت هیبریدی و تطبیقی با الگوریتم مشاهده و آشفتگی قرار گرفته است، می خواهیم توان خروجی در سیستم فتوولتاییک را نسبت به روش مشاهده و آشفتگی بهبود دهیم. ما این سیستم پیشنهادی را در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی کرده و نتایج نشان میدهند که در تغییرات سریع تابش و دما (همچنین در رنج وسیع از تغییرات)، الگوریتم مشاهده و آشفتگی دچار سر در گمی و اشتباه خواهد شد ولی سیستم پیشنهادی بطور مطلوبی ردیابی را انجام داده و در کل باعث افزایش توان خروجی سیستم و در نتیجه باعث افزایش بازده سیستم شده است.