سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حسین پور موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان_گروه فیزیک

چکیده:

درونیابی به روش تحلیل عینی برای داده های هواشناسی اولین بار توسط BARNES,cressman انجام گرفت درروشهای فوق اگر از NS نقطه ایستگاهی برای درونیابی NG نقطه شبکه استفاده شود تعداد عملیات محاسباتی متناسب با NG *NS در هر بعد می باشد با تبدیل روابطی که در روشهای فوق برای محاسبه متغیرها استفاده میشود به روابط بازگشتی تعداد عملیات محاسباتی کاهش می یابد در نهایت نشان داده می شود که تعدادعملیات محاسباتی در روش جدید متناسب NS/NG درهر بعد می شود سپس این روش برای شبکه دو بعدی به کارگرفته شده و نشان داده می شود که دقت آن بیشتر از روش Barnes است.