سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان شریفی – دانشگاه علم وصنعت ایران
هومن سجادیان –

چکیده:

روش تنظیم مکرر فیدبک IFT یک روش به منظور تنظیم کنترل کننده برپایه استفاده از داده های آزمایشات حلقه بسته و تخمین یک گرادیان، بدون نیاز به مدل می باشد. در این روش هدف کمینه کردن یک تابع هزینه مربعی می باشد. دراین تابع هزینه یک پارامترλ برای وزن دهی به سیگنال کنترلی استفاده می شود که تابحال با روش سعی وخطا تنظیم می شده است. این روش معمولاً زمان بر بوده و دارای دقت کافی نمی باشد. به منظور بهبود این روش، در این مقاله یک روش بر پایه روش آماری آنالیز واریانس ورگرسیون غیرخطی معرفی می شود و با استفاده از آن یک فرمول برایλ بر حسب پارامترهای مدل پروسه استخراج می شود. این استراتژی بر روی مدل های مرتبه اول با تاخیرFOPDT)اعمال می شودو کنترل کننده بکار رفته در شبیه سازی یک کنترلرPI می باشد. در پایان روش معرفی شده بر روی چند سیستم نمونه اعمال می شودو نتیجه آن با روش فیدبک رله ای مقایسه می شود.