سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بابائی – دانشگاه علم و صنعت – دانشکده مهندسی عمران
ابراهیم ثنائی – استاد دانشگاه استاد دانشگاه علم و صنعت – دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

مدل‌های اتوماتای سلولی به دلیل سادگی الگوریتم ، ابزار مناسبی برای طراحی ریخت ( توپولوژی) ساز ها می‌باشد. در این مقاله طرحی برای بهینه‌سازی هم‌زمان توپولوژی در شکل سازها با استفاده از مفاهیم روش اتوماتای سلولی با تقسیم‌بندی مثلثی ارائه شده است. برای این منظور حوزه طراحی ب یک‌سری سلول‌های مثلثی شکل تقسیم گردیده و پس از آن ضخامت هر یک از این سلول‌ها به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته شده‌اند. سلول‌های تقسیم شده در این روش به عنوان اجزا آن در روش اجزاء محدود در نظر گرفته شده‌اند و لذا تحلیل تنش با استفاده از روش اجزاء محدود برای المانهای مثلثی به زبان فورترن برنامه‌نویسی شده است. مقدار ضخامت هر سلول با اعمال قوانین محلی برای وضعیت تنش درون هر سلول از سلول‌های موجود در همسایگی آن اصلاح گردیده است. این روش برای مسائل الاستیک دوبعدی به کار برده شده است. اگرچه این روش برای سازه‌های با محیط پیوسته بررسی شده است اما این روش را می‌توان برای انواع دیگر سازها مانند خر پاها توسعه داد .