سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی عظیمی ستوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

برای بهبود ویژگیهای ظاهری تصاویر دارای کنتراست پایین ارتقا تصویر یک مرحله غیرقابل اجتناب می باشد کیفیت دربرخی ازتصاویر پزشکی و تصاویر هوایی انقدرکم است که جزئیات ضروری را بروز نداده بنابراین باید ارتقاداده شوند هدف از ارتقا تصویر اشکارسازی ویژگیهای ضروری تصویری است که درتصویر اصلی نامشخص یا به زحمت قابل رویت می باشد روش تجزیه تجربی کلی EEMD) یک ابزار جدید است که یک الگوریتم مبتنی برداده است این روش به منظور تحلیل داده های غیرخطی و غیرساکن به وسیله استخراج ویژگیهای داخلی و انتشار داده های زمان فرکانسی توسعه یافته است دراین مقاله ما تکنیک جدید مبتنی EEMD) و الگوریتم ریشه گیری الفا پیشنهاد کردیم