سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد-یزد-ایران
محمدرضا محدث مجتهدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر– تهران- ایران
نغمه حیدری –

چکیده:

در این مقاله تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری حاصل از اختلاط مذاب پلیمر با نانوساختارهای معدنی جهت به بود رنگپذیری پلیپروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل، همه نمونههای نانو کامپوزیتی رنگ پذیری بیشتری نسبت بهنمونه خالص داشته اند که روند نغییرات آن با تغییرات خواص مکانیکی و مورفولوژیکی نظیر فراوانی موج، جمع شدگی و تبلور نمونهها کاملا همخوانی دارد و قابل توضیح میباشد. بنابراین رنگ پذیری الیاف پلیپروپیلن با تولید پارچههای نانو کامپوزیتیبهبود یافته است