سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (زلزله)، دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران
سید رسول میرقادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

در کشور ما با توجه به محدودیت های موجود در تهیه مقاطع نورد شده قوطی برای سازه هایی که در هر دو جهت دارای سیستم قاب خمشی هستند، استفاده ا زمقاطع جعبه ای و یا دوبل پروفیل در حال افزایش است. با وجود سختی خمشی بالای این مقاطع در هر دو امتداد، یکی از مهمترین مشکلات استفاده از این مقاطع دشواری جایگذاری ورق پیوستگی در داخل ستون است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ایده ی ورق کناری جزئیات جدیدی برای اتصال تیر به ستون دوبل I در جهت محو ضعیف ارائه شده، به گونه ای که ضمن رفع نیاز به استفاده از ورق پیوستگی، محدودیتی برای اجرای اتصال جهت قوی پیشنهادی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایجاد نمی کند. در مرحله بعد با شبیه سازی کامپیوتری و انجام تحلیل به روش اجزاء محدود بر روی دو نمونه صلیبی، رفتار اتصال پیشنهادی بررسی شده است. بررسی ها نشان م یدهند که اتصال ارائه شده معیارهای شکل پذیری ارائه شده در آئین نامه AISC 2005 برای کاربرد در قاب های خمشی متوسط و ویژه را داراست.