سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن پرستش – استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
محمدرضا یزدان نژادلمر – کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه از دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده:

گسیختگی برشی ستونها از بحرانی ترین انواع گسیختگی ها در پل ها محسوب می شود که می تواند منجر به انهدام پل شود لذا فراهم نمودن تمهیدات لازم در جهت افزایش مقاومت برشی ستونها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مقاله حاضر به بهسازی برشی ستونهای بتنی مستطیلی با الیاف CFRP بروش اجزا محدود می پردازد ستونهای مستطیلی با دور پیچ CFRP توسط نرم افزار المان محدود غیرخطی ABAQUS بصورت یک ستون طره مدلسازی شده و تحت تحلیل غیرخطی بار افزون جانبی قرار گرفته اند ضخامت ورق CFRP و درصد طول پوشش نسبت به ارتفاع ستون بعنوان پارامترهای متغیر تحلیلی درنظر گرفته شده اند نمونه های تحلیلی از نظر مقاومت برشی و میزان جذب انرژی با یکدیگر مقایسه شده اند.