مقاله بهبود رفتارهای تغذیه ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بهبود رفتارهای تغذیه ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل فرانظری
مقاله پیش دیابت
مقاله رفتارهای تغذیه ای
مقاله مراحل تغییر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس قلی زاده ناطق
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی محمودآباد سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: باقیانی مقدم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی اردکانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری خسروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناخت ارتباط عوامل تغذیه ای با پیشگیری از دیابت در حال افزایش است. یک بیمار پیش دیابتی باید برنامه غذایی مناسبی داشته باشد. هدف کلی این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بر اساس کاربرد مدل فرانظری، به منظور ارتقاء رفتارهای تغذیه ای در افراد پیش دیابتی شهر یزد می باشد.
روش کار: این تحقیق یک کارآزمایی تجربی با گروه شاهد است که برای تعیین تاثیر آموزش بر اساس کاربرد مدل فرانظری به منظور ارتقاء رفتارهای تغذیه ای کنترل کننده دیابت در نمونه ای ۲۲۰ نفری تصادفی از افراد پیش دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد انجام گرفت. جهت تحقق اهداف تحقیق، پرسشنامه ای چند وجهی متناسب با سازه های مدل طراحی شد و همراه با فرم های یادآمد ۷۲ ساعته و بسامد غذایی توسط شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید.
یافته ها: اندازه گیری سازه مراحل تغییر قبل از مداخله نشان داد که درصد بالایی از بیماران، ۸۶٫۴% در گروه آزمون و ۷۹٫۱%در گروه کنترل از لحاظ رفتارهای تغذیه ای در مراحل پیش از عمل (پیش تفکر، تفکر و آمادگی) قرار داشتند که بعد از مداخله ۲۱٫۴% افراد گروه آزمون و ۷۳٫۴% افراد گروه آزمون در مراحل پیش از عمل مشاهده شدند.
نتیجه گیری: دیابت نوع ۲ یک بحران جهانی است که سلامت و اقتصاد همه ملت ها را تهدید می کند. شواهد علمی نشان می دهد که قسمت عمده ای از موارد ابتلا به دیابت نوع ۲ به وسیله اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی پیش دیابتی ها قابل پیشگیری هستند.