سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رجبی وینچه – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی برق
محسن کربعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق
فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
غلامرضا عرب مارکده – دانشیاردانشگاه شهرکرد

چکیده:

سیستم های فتوولتائیک PV به دلیل متغیربودن توان خروجی راندمان پایینی دارند الگوریتم های تعقیب نقطه توان ماکزیمم MPPT نقش مهمی دربهینه سازی راندمان خورشیدی دراین سیستم ها ایفا می کنند دراین مقاله با بهینه سازی ولتاژخروجی آرایه PV و درنتیجه افزایش راندمان الگوریتم MPPT راندمان سیستم PV را بهبود بخشیده ایم همچنین با معرفی مدل بهبود یافته ای ازیک سلول سیلیکونی نمونه به منظور تعقیب بهینه توان ماکزیمم MPP درهرشرایط جوی ازالگوریتم ترکیبی عصبی ژنتیک استفاده شده است به این صورت که با استفاده از داده های بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک GA شبکه عصبی مصنوعی ANN پیشنهادی آموزش داده شده است نتایج بدست آمده ازاین روش بیانگر دقت و سرعت بالای روش پیشنهادی درتعقیب MPP و همچنین افزایش راندمان ارایه PV است.