سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
جمشید افتخارنژاد – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدرس دانشگاه

چکیده:

تحقیقات گسترده نشان میدهدکه جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت به عنوان نوعی ماده پوزولانی سبب بهبود دوام مخلوطهای بتنی می شود به همین دلیل د رنقاط مختلف دنیا استفاده از زئولیت در صنعت سیمان و بتن رو به گسترش است درسالهای اخیر درایران نیز استفاده از این ماده در پروژه های عمرانی به منظور بهبود مشخصات دوام بتن آغاز شده است نتایج تحقیقات ارائه شده دراین مقاله نشان میدهدکه با استفاده ازتوام زئولیت و دوده سیلیسی یا زئولیت و خاکستر بادی پارامترهای دوام بنحو چشمیگری ارتقا می یابند. بطوریکه با توجه به الزامات ایین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان بتنهای حاوی ترکیب ۵ درصد زئولیت و ۵ درصد دوده سیلیسی و ترکیب ۱۰ درصد زئولیت و ۱۰ درصد خاکستر بادی عملکرد بسیار بهتری نسبت به بتنهای حاوی مقادیر بهینه و متداول مواد پوزولانی شامل ۱۰درصد زئولیت ۷/۵ دوده سیلیسی و ۲۰ درصد خاکستر بادی داشته اند.