سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، استادیار گروه مکانیک
امیررضا میان درهویی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

با گسترش سیستمهای نوری به عنوان ابزاری جهت استخراج ابعاد قطعه، نیاز به الگوریتمهایی که امکان پردازش دقیقتر و سریعتر دادههای خروجی را فراهم میکنند، روز به روز در حال افزایش است. ابر نقاط استخراج شده معمولا شامل اطلاعات اضافی و حجیم بوده، که علاوه بر کند کردن پردازش های بعدی باعث ایجاد خطا در مدل نهایی میگردد. در این مقاله از الگوریتم کمترین مربعات جهت رقیقسازی ابر نقاط به صورت مستقم و بدون نیاز به بازسازی رویه بر آن استفاده شدهاست. همچنین مدلی جدید جهت رجیستر کردن ابر نقاط بر اساس شاخصههای هندسی سطح، با استفاده ازفرمولبندی رقیقسازی کمترین مربعات، که سبب کاهشحجم محاسبات میشود، ارائه شدهاست