سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا فتاح المنان – دانشگاه یزد
بهروز شاهقلی قهفرخی – دانشگاه اصفهان
ناصر موحدی نیا – دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش شبکه های بی سیم، کاربران به طور همزمان در منطقه تحت پوشش چندین شبکه بی سیم قرار می گیرند. لذا با وجود تفاوت این شبکه ها، یک دستگاه موبایل باید بتواند بدون ازدست دادن داده بین این شبکه ها دست به دست شود. این درحالی است که استانداردهای فعلی، اطلاعات لازم برای انجام این دست به دست شدن را فراهم نمی سازند. به منظور برطرف ساختن این مشکلIEEE استاندارد۸۰۲٫۲۱با نام دست به دست شدن مستقل از رسانهMIH) را ارائه کرده است که تشخیص زمان وقوع دست به دست شدن را با استفاده ازرویدادهای لایه پیوند داده امکان پذیر ساخته و دسترسی به اطلاعات شبک ه های اطراف و مدیریت دست به دست شدن میان آنها را تسهیل کردهاست. در این مقاله، از این استاندارد برای بهبود عملکرد دست به دست شدن پروتکلSCTP در لایه ی انتقال استفاده شده است. انتخاب بهترین شبکه مقصد به پارامترهای متعددی مانند نوع شبکه، منطقه تحت پوشش، هزینه، نرخ انتقال داده، تاخیر، لرزش و افت داده در شبکه مقصد از یک سو و مشخصات برنامه کاربردی در حال اجرا از سوی دیگر بستگی دارد که در این مقاله روشی برای استخراج کاراتر اطلاعات شبکه ناهمگنتوسطMIH ارائه و در الگوریتم انتخاب شبکه ی مقصد استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با روش پیشنهادی یک ارتباطSCTP در زمان مناسب و به شبکه مقصد مناسب جابجا خواهد شد