سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صدری مشکنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمهران شرفی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
بهمن زمانی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

مستندسازی معماری نرم افزار راهکارخوبی برای درک معماری یک سیستم نرم افزاری و مطابقت دادن آن با تغییرات مورد نیاز درخلال فرایند نگهداری نرم افزار است دربعضی ازسیستم ها مانند سیستمهای موروثی این مستندات یا دردسترس نیستند یا درصورت وجود به روز و قابل استفاده نمی باشند لذابازسازی معماری نرم ازار جهت نگهداری ازاین سیستم ها یک فعالیت ضروری به شمار می رود از آنجا که درطراحی معماری نرم افزار همواره وابستگی کم و انسجام زیاد مدنظر است دراین مقاله قصد داریم الگوریتم یادگیری ماشین را که پیش از این برای بازیابی معماری نرم افزار ارایه شده بهبود داده و از آن برای بازسازی معماری نرم افزار و به دست آوردن یکمعماری نرم افزار بهینه با وابستگی کم و انسجام زیاد استفاده کنیم