سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشکده برق ، دانشگاه علم وصنعت ایران
علی صدیقی –

چکیده:

در این مقاله روش Multifractal Wavelet Model (MWM که یک مدل قدرتمند تولید داده تصادفی برای شبیه سازی ترافیک شبکه های داده با خاصیت همبستگی طویل می باشد، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، مدل دیگری که بتواند با تعداد پارامتر کمتر و با تعداد عملیاتی مشابه ترافیک شبکه داده را شبیه سازی کند، پیشنهاد گردی ده است . سپس خواص آماری مدل پیشنهادی و مدلMWM با ترافیک یک شبکه واقعی مقایسه شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهند، خواص آماری مدل پیشنهادی به خوبی بر داده های واقعی منطبق بوده و رفتار صف مدل پیشنهادی در تمام موارد بهتر از مدلMWM و یا نزدیک به آن با ترافیک واقعی انطباق می یابد.