سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن حامد – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

خوشه بندی تصاویر سنجش از دور بدلیل اینکه این تصاویر میزان نویز زیادی دارند کار بسیار مشکلی است. این موضوع در مورد تصاویر با ابعاد زیاد بیشتر به چشم می خورد. در این مقاله، یک روش خوشه بندی فازی برای این تصاویر که در آن از پردازش های مورفولوژی ریاضی و فیلتر میانه استفاده شده، ارائه شده است. مورفولوژی ریاضی روش ی برای حفظ مرزها و تحلیل و پردازش ساختارهای هندسی است . همچنین نویز میتواند به آسانی توسط مورفولوژی ریاضی متوقف شود . بنابراین با استفاده از عملگرهای مورفولوژی، تصویر سنجش از دور بهبود یافته و مرزهای بین نواحی مختلف تصویر حفظ میشوند. همچنین با استفاده از فیلتر میانه میتوان نویز باقی مانده در تصویر را پس از خوشه بندی فازی تا حد ممکن کاهش داد. نتایج آزمایش الگوریتم پیشنهادی روی یک نمونه تصویر سنجش ا ز دور و مقایسهی آن با روش های رایج خوشه بندی فازی، نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد