سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا سلیمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
امیر انصاری پور – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
حسین مناجاتی زاده – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
داوود آصفی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

چکیده:

علاوه بر رشد روز افزون صنعت فولاد افزایش کیفیت محصولات به منظور بقا در بازار رقابتی امروز جهان امری بدیهی است.باندینگ یا نواری شدن، به لایه لایه شدن ساختار فولاد به موازات جهت سیلان ماده در طی فرآیند کارگرم گفته م یشود.هدف از این پژوهش بررسی پدیده باندینگ در فولاد میکروآلیاژ مورد استفاده در صنایع لوله سازی و اثر آن بر خواص مکانیکی و همچنین بررسی عملیات حرارتی نرماله کردن بر کاهش این پدیده م یباشد. نتایج، دما و زمان مناسب برای عملیات حرارتی را ۸۷۰° و ۳ ساعت نشان م یدهد. به منظور بررسی اثر باندینگ بر خواص مکانیکی، آزمون های کشش، سختیسنجی و ضربه روی نمونه ها قبل و بعد از عملیات حرارتی انجام گرفت. نتایج بهبود خواص مکانیکی در اثر کاهش ساختار باندی را نشان داد