سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجیب امیرکمالی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
مهرداد آقایی خفری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینی طوسی، دانشکده مکانیک
عباس نجف خانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد فلزی

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است، با انجام عملیات ترمومکانیکال بر روی فولاد زنگ نزن ۴-۱۷ PH، بهبود یافتن خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گیرد. انجام عملیات ترمومکانیکی بر روی نمونه های فولاد زنگ نزن ۴-۱۷ PH در دمای ۴۰۰ ˚c و توسط فرآیند نورد صورت پذیرفت و طی آن درصد نوری معادل ۵۰% بر نمونه ها اعمال شد. جهت بررسی اثرات عملیات ترمومکانیکی، نمونه ها قبل و بعد از انجام عملیات مورد بررسی های ریز ساختاری و همچنین مکانیکی قرار گرفتند. با توجه به اینکه خواص مکانیکی نهایی این نوع فولاد پس از انجام عملیات پیرسازی حاصل می گردد، عملیات پیرسازی در دماها و زمان های گ وناگون (۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و C˚۶۰۰ و ۱ ،۲، ۴ و ۸h) نیز انجام گرفت تا اثرات عملیات ترمومکانیکی بر روی خواص مکانیکی نهایی فولاد زنگ نزن ۴-۱۷ PH نیز مشخص گردد. مشاهده تغییرات ریز ساختاری با استفاده از تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت پذیرفت و ارزیابی های مکانیکی با استفاده از نتایج حاصل از آزمون های سختی و سنجی و کشش انجام گردید.