مقاله بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت آلومینا / سیلیکون کاربید به روش فرآیند سینتر چند مرحله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت آلومینا / سیلیکون کاربید به روش فرآیند سینتر چند مرحله ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله آلومینا
مقاله سیلیکون کاربید
مقاله استحکام خمشی
مقاله سختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسینی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، تاثیر افزودن فاز تقویت کننده سیلیکون کاربید و همچنین شرایط متفاوت گرمادهی در هنگام فرآیند سینتر کردن بر استحکام مکانیکی و سختی کامپوزیت آلومینا – سیلیکون کاربید بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که افزودن سیلیکون کاربید برخلاف کاهش روند تراکم و چگالی، منجر به افزایش سختی و استحکام کامپوزیت حاصله در مقایسه با زمینه می شود. همچنین سینتر کردن کامپوزیت در طی مراحل متعدد تا رسیدن به دمای نهایی یکسان، منجر به افزایش چگالی قطعات می شود و در نتیجه آن سختی و استحکام مکانیکی کامپوزیت نیز افزایش می یابد. روند بهبود خواص مکانیکی دارای بهینه درصد فاز تقویت کننده می باشد. از همین رو این افزایش تا ۵ و ۱۰ درصد وزنی سیلیکون کاربید به ترتیب بهینه حالت برای سختی و استحکام خمشی کامپوزیت می باشد و از آن به بعد روند بهبود این خواص نزولی می شود.