سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – فوق لیسانس مهندسی شیمی
تورج محمدی – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
منصور کاظمی مقدم – دانشیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

غشای زئولیتی LTA باکارایی بالا و بدون نقص برروی پایه الفا الومینا با استفاده از نانوبذرهای زئولیتی لایه نشانی شد غشای زئولیتی LTA با ضخامت کمتر از ۴mm به روش هیدروترمال درزمان سنتز ۲h و دمای سنتز ۱۰۰درجه ساخته شد فرمول ژل غشای ساخته شده H2O :155 Na2O :3/4 SiO2 :2 Al2O3 1 می باشد نانوپودر زئولیت LTA با اندازه ۳۵۰-۱۵۰nm به عنوان بذرمورد استفاده قرارگرفت مشخصه های غضای ساخته شده با استفاده از آنالیز های پراش اشعه ایکسxrd و میکروسکوپ الکترونی SEM مورد بررسی قرارگرفتند غشای ساخته شده برای جداسازی آب ازاتیلن گلایکول مورد استفاده قرارگرفته شد و تراوایی و ضریب جداسازی غشا به ترتیب ۴/۰۳Kg/m2h و بیشتر از ۱۰۰۰۰ برای مخلوط آب / اتیلن گلایکول ۹۰/۱۰ دردمای ۷۰درجه بدست آمدند.