سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی – کارشناسی ارشد مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیرواقفی – عضو هیأت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژهای مسDHPبواسطه برخوردار بودن از انتقال حرارت بالا، دارای کاربردهای وسیعی در ساخت قالب های انجماد مذاب هستند. محدودیت استفاده از این آلیاژها پایین بودن خواص تریبولوژی آن ها می باشد که با استفاده از پوشش های الکترولس نیکل می توان آن را برطرف نمود. در این پژوهش ابتدا به کمک فرایند الکترولس نیکل لایه پوششی بر روی مسDHP ایجاد و سپس تاثیر عواملی از جمله نوع آماده سازی سطح و عملیات حرارتی بر روی خواص نهایی پوش ش بررسی گردید. دماهای انتخاب شده در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد و زمان های عملیات حرارتی در محدوده ۱ تا ۶ ساعت انتخاب گردید. در انتها نیز به کمک تجهیزاتی از جمله میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)پراش اشعه XRD) X,آزمون سایش و سختی خواص پوشش ایجاد شده مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد گرچه افزایش دمای عملیاتحرارتی با افزایش سختی پوشش الکترولسNi-P همراه است، با این حال به منظور جلوگیری از کاهش سختی مسDHP در طول عملیات حرارتی بایستی از انتخاب دماهای بالا اجتناب نمود