سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در دهههای اخیر رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهای بتنی بوده و مطالعات گستردهای برای تحقق این اهداف صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر مهندسان برای انتخاب مصالح بتن، نه فقط جذابیتهای فنی و اقتصادی را در نظر میگیرند، بلکه جنبههایزیست محیطی و صرفه جویی انرژی را نیز محلوظ میدارند . در زمینه بتن و مصالح تشکیل دهنده آن استفاده از پوزولانهای طبیعی و مصنوعی از گامهای موثری است که در زمینه توسعه پایدار برداشته شده است. امروزه استفاده از میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پوزولانهای طبیعی در بتن به دلیل فراوانی، ارزان بودن وکاهش آلودگی محیطزیست توجه محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. استفاده توام از این مواد افزودنی میتواند علاوه بر بالا بردن خواص مد نظر در بتن از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. در این مقاله با توجه به پارامتر مقاومت فشاری ۲۸ روزه به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن حاوی پوزولان بش آقاج میپردازیم. در ۱۵ و ۲۰ درصد وزنی سیمان استفاده و برای بهبود خواص آنها از میکروسیلیس با نسبتهای ،۱۰ ، این تحقیق از پودر پوزولان بش آقاج با نسبتهای ۰ ۱۰ و ۲۰ درصد و نانوسیلیس با نسبتهای ۱ و ۲ درصد استفاده شده است .در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاری ۲۸ روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد با افزودن درصدهای مختلف میکروسیلیس و نانوسیلیس به طرحهای حاوی پوزولان طبیعی در مرحله اول، مقاومت فشاری را تعیین و نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که با افزودن پودر پوزولان بش آقاج مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونههای بتنی کاهش مییابد ولی با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونههای بتنی افزایش مییابد. همچنین مشاهده میشود که استفاده توام پوزولان طبیعی ومصنوعی، میتواند افت مقاومت فشاری ناشی از مصرف پوزولان طبیعی را بهبود بخشد