سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدادریس جوادین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
عبدالحسین فضلی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه تفرش
سیدمهدی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشگاه تفرش
فوزیه روزمهر –

چکیده:

جایگزینی قسمتی از سیمان با پوزولان علاوه بر توجیه اقتصادی سبب صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می گردد. با هدفمندی یارانه ها وآزاد شدن قیمت حامل های انرژی کارخانجات سیمان برای جایگزینی پوزولان ها علاقه نشان دادند ولی بواسطه تجربه ناموفق تولید سیمان پوزولانی در سال های ۸۵ و ۸۶که ناشی از استفاده ناصحیح از پوزولان ها در تولید و اجرا ،تولید مجدد سیمان پوزولانی را با هشدار مواجه کرد. شناسنامه دار کردن پوزولان های موجود در کشور اقدام مفیدی در ارتقای کیفیت سیمان پوزولانی می باشد.در این مقاله درصد های مختلف محلول کلوییدی نانو سیلیس به ملات حاوی پوزولان در ناحیه انتقال کم کاری پوزولان تراس را C-S-H طبیعی تراس جاجرود مورد بررسی قرار گرفته است. نانو سیلیس به عنوان یک پوزولان فعال با تولید جبران کرده و سبب افزایش مقاومت اولیه نمونه شاهد می گردد. که این ویژگی سهولت کار اجرایی برای پیمانکاران را فراهم می آورد. میزان درصد اختلاط وزنی نانوسیلیس با سیمان با درصدهای مشخص وزنی ۳،۲،۱ سیمان استفاده شده است.پوزولان از معدن تراس جاجرود به صورت آسیاب شدهاستفاده شده است. که ۲۰،۱۵ و ۲۵ درصد وزنی سیمان استفاده شده می باشد. ۱۳ نمونه آزمایش با ترکیب درصد های وزنی متفاوت بر اساس استاندارد (ای سی آی) تنظیم و اجرا گردیده است. در نمونه های ۳ و ۷ روزه نمونه های مورد آزمایش ما از نمونه های شاهد مقاومت کمتری از خود نشان دادند که با افزودن درصد وزنی های ۳،۲،۱ میکروسیلیس این دامنه اختلاف مقاومت رو به کاهش گذارد. اما در نمونه های ۲۸ روزه به یک افزایش مقاومت ناگهانی برخورد می کنیم