سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی زادهوش – دانشیار دانشکده ی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شبکه ای کردن PVC به کمک پروکساید و TMPTMA صورت می گیرد .پروکساید در اثر گرما فعال می شود و موجب پلیمریزاسیون سریع مونومرهای TMPTMA می شود .پلیمر حاصله با گرافت شدن بر روی زنجیر اصلی PVC موجب تشکیل پیوند های عرضی و شبکه ای شدن می شود. مقدار شبکه ای شدن با روش استخراج با سوکسله و حلال THF اندازه گیری می شود. افزایش میزان TMPTMA و پروکساید،دما و زمان عمل موجب افزایش دانسیته شبکه ای شدن می شود. هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن مقادیر بهینه پروکساید و دما برای بدست آوردن بهترین استحکام کششی می باشد. بهترین مقدار پروکساید phr 2.5 و بهترین دمای پخت ۱۸۰ درجه سانتیگراد گزارش می شود که بیشترین مقدار استحکام کششی و کمترین مقدار تخریب و تجزیه حرارتی PVC مشاهده می شود.