مقاله بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل – ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل – ژل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوپودر
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله سل – ژل
مقاله رابطه شرر
مقاله TEM
مقاله خلوص فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهکندی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: چهکندی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به وسیله فرآیند سل – ژل از پیش ماده نیترات کلسیم چهار آبه و سه پیش ماده فسفری، اسید فسفریک، پنتا اکسید فسفر و تری اتیل فسفات سنتز شد. نمونه های کلسینه شده به وسیله طیف سنجی های XRD، FTIR، DTA و آنالیز عنصری SEM شناسایی شد. تاثیر پارامترهای فرآیند سل – ژل بر خلوص فازی مورد ارزیابی قرار گرفت و از داده های به دست آمده از الگوهای پراش XRD و به کمک معادله شرر اندازه ذرات آنها محاسبه گردید. اندازه ذرات مشاهده شده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری  (TEM)نتیجه های به دست آمده از معادله شرر را تایید می کند. بر اساس طیف های DTA، نمونه سنتز شده از پیش ماده تری اتیل فسفات در دمای ۴۰۰ oC که کمترین دمای بلورینگی در مقایسه با سایر نمونه ها است، بلورینه شده است. به طور کلی فاکتورهای مهمی مانند دمای سل و مدت زمان ماندن بیشتر و دمای کلسینه شدن در خلوص فرآورده تاثیرگذار است. دمای سل بالاتر و مدت زمان ماندن بیشتر، خلوص فرآورده را افزایش داده است. دمای کلسینه کردن بالای ۶۰۰ oC باعث تبدیل ناخالصی های کلسیم فسفاته به هیدروکسی آپاتیت شد. طبق انتظار میانگین اندازه ذرات با افزایش دمای کلسینه کردن افزایش پیدا کرد. با افزایش این دما از ۶۰۰ به ۷۰۰ oC میانگین اندازه ذرات از ۵۰ به ۹۸ نانومتر رشد پیدا کرد و بنابراین دمای نهایی به عنوان دمای مناسب بلورینگی بالا جهت تهیه نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت نسبت داده می شود.