سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا فرشید – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد کریمی –
سیداحمد موسوی شوشتری –

چکیده:

موادحافظه دارمختلفی مانند ژل ها سرامیک ها آلیاژ ها و پلیمرها وجود دارد اما دراین میان آلیاژ ها و پلیمرهای حافظه دار بیشتر مورد توجه قرارگرفته اند پلیمرهیا حافظه دار نوعی از پلیمرهای هوشمند هستند که بعداز تغییر شکل قابلیت بازگشت به شکل اولیه دارند معمولا این پلیمرها به حرارت حساسند ولی تلاشهای زیادی جهت تولید پلیمرهای با حساسیت به جریان الکتریکی نورمادون قرمز و میدان مغناطیسی و غیره انجام گرفته است پلیمرهای حافظه دار معمولا از پلیمرهای دسته ای مانند پلی یورتان ها ساخته می شود که دارای دو دمای انتقال Tb 2 Ta هستند بطوریکه Ta<Tb درواقع می توان یک شکل دائم درساختار پلیمر ایجاد کرد که بعدازهرتغییر شکل موقت قادر است مجددا شک لدائم خود را بازیابی کند درسالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت بهود خاصیت حافظه شکلی پلیمرهای حافظه دار انجام گرفته استکه از آن جمله میتوان به استفاده از نانولولههای کربن اشاره کرد.